iconOnderhoud wegen

Met ons wegbeheerssysteem volgen we de staat van al onze (verharde) wegen (876 km). Dit systeem geeft richting aan onze meerjarenonderhoudsplanning. In totaal hebben we 3,5 mln. m2 aan verharding. Dit bestaat uit:

  • asfalt, 499 km
  • betonwegen, 4 km
  • klinkers, 167 km
  • zandwegen, 206 km

Stand van zaken onderhoud

Hiervoor volgden we het onderhoudsprogramma 2020-2025. Meer hierover leest u in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Relevante ontwikkelingen

We pakken op veel plekken achterstallig onderhoud aan

Op basis van het onderhoudsprogramma begonnen we met het inhalen van het achterstallig onderhoud aan de wegen. We voerden klein onderhoud uit op 150 locaties, zoals het opnieuw bestraten van voetpaden, onderhoud bermstenen en verlagen van bermen.

We zien toenemende schade aan bermen en zandwegen

Het aandeel groot en zwaar (landbouw)verkeer neemt toe. Hierdoor ontstaat er meer schade aan onze bermen en zandwegen.

Financiën

We voerden het onderhoud binnen de budgetten uit.