iconOnderhoud gebouwen

We onderhouden onze gebouwen volgens de 'Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 2019-2048'. Deze actualiseren we iedere vier jaar. Dat doen we weer in 2023.

Wij hebben 31 gebouwen:

  • Brandweergarages, bibliotheken, gymzalen, sporthallen, peuterspeelzalen, begraafplaatsopstallen, gemeentewerven en overige gebouwen maken onderdeel uit van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving.
  • Woningen behoren tot deelprogramma 2A Passend wonen.
  • Vrijgekomen accommodaties, met name voormalige schoolgebouwen, vallen onder de betreffende deelprogramma’s.

Stand van zaken onderhoud

We voerden het onderhoud doelmatig uit. De gebouwen hebben een redelijke tot goede staat van onderhoud. De coronamaatregelen maakten dat we op een andere manier zijn gaan werken en onze gebouwen zijn gaan gebruiken.

Relevante ontwikkelingen

We maken plannen met belanghebbenden over gebouwen

  • We overlegden met de VNOG in overleg op welke wijze de brandweerkazernes in de toekomst onderhouden worden. We stelden daarvoor een overeenkomst op over facilitaire zaken en onderhoud van het gebouw.
  • We maakten plannen voor de herontwikkeling op de locaties van de voormalige scholen in Velswijk, Vorden en Hoog Keppeld en pasten daarop het onderhoud van deze gebouwen aan.

We onderhouden de bibliotheek in Zelhem

We voerden het uitgesteld groot onderhoud aan de bibliotheek in Zelhem uit omdat de verwachting is dat de bibliotheek hier voorlopig gevestigd blijft.

Financiën

We voerden het onderhoud binnen de kostenraming uit. De gymzalen in Keijenborg, Halle en Zelhem sluiten uiterlijk 2024 hun deuren, daarom pasten we het onderhoud voor deze panden aan tot aan het minimum.