Hoe verliep corona in Bronckhorst

In het begin van het jaar zagen we het aantal besmettingen in Bronckhorst dalen. Juli confronteerde ons met een korte stijging, die opnieuw daalde in augustus. In het najaar -met een flinke piek in november- namen het aantal besmettingen sterk toe vanwege de besmettelijke Omikron variant. In onderstaande grafiek is het beeld opgenomen van positief geteste inwoners in Bronckhorst over geheel 2021.

Sinds het begin van de meldingen zijn 28 inwoners -die ook Covid-19 patiënt waren- overleden in Bronckhorst[1]. Overlijdens wegens Covid-19 zijn niet meldingsplichtig. Het cijfer kan hierdoor in werkelijkheid hoger zijn. In Bronckhorst heeft 91% van de inwoners van 18 jaar en ouder zich volledig laten vaccineren. Tussen de 12 en de 18 jaar betreft het 90% van de inwoners.

[1] https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM1876/sterfte stand per 31-12-2021

Zonder de effecten op de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemingen uit het oog te verliezen, concentreren we ons in dit hoofdstuk op de gevolgen voor de te realiseren resultaten, doelen en de financiën voor Bronckhorst. In de perspectiefnota, de nieuwe begroting voor het meerjarenbeeld en de tussenrapportages maakten we de keuzes inzichtelijk. Ook informeerden we u regelmatig tussentijds over de dienstverlening in de crisisperiode.