3A Economie

3A ECONOMIE

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

3-1_  Economische ontwikkeling

Totaal lasten (4)

701

1.056

1.173

725

Totaal baten (8)

40

-

-

19

Saldo

-661

-1.056

-1.172

-706

3-2_  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Totaal lasten (4)

80

129

210

172

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-80

-129

-210

-172

3-3_  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal lasten (4)

82

61

61

133

Totaal baten (8)

-

-

-

48

Saldo

-82

-61

-61

-85

3-4_  Economische promotie

Totaal lasten (4)

385

412

479

464

Totaal baten (8)

371

339

339

443

Saldo

-14

-73

-140

-21

Totaal deelprogramma 3A

-837

-1.319

-1.584

-985