iconWe kijken ook naar begrotingsrechtmatigheid

Programma

Lasten begroting

Lasten 2021

Overschrijding (-) Onderschrijding (+)

1A Vitale inwoners en samenleving

3.417

3.023

394

1B Toegang tot passende voorzieningen

38.987

36.971

2.017

2A Passend wonen

2.535

2.277

258

2B Aantrekkelijke leefomgeving

26.003

25.568

435

3A Economie

1.923

1.495

428

3B Duurzaamheid

4.758

4.732

26

4A Besturen

3.391

2.958

432

Algemene dekkingsmiddelen

1.853

2.371

-518

Overhead

10.970

10.699

272

Totaal

93.837

90.094

3.743

Algemene dekkingsmiddelen
Penvoorderschap
Onze gemeente is penvoerder voor Duurzame Mobiliteit Achterhoek en het Datalab Go. De lasten hiervoor zijn niet geraamd en opgenomen in de begroting. Tegenover deze lasten staat een subsidie van de provincie en bijdragen van deelnemende gemeenten.