2A Passend wonen

2A PASSEND WONEN

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

8-2_  Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

Totaal lasten (4)

20

20

814

589

Totaal baten (8)

563

7

1.168

1.091

Saldo

543

-13

354

502

8-3_  Wonen en bouwen

Totaal lasten (4)

1.489

1.453

1.720

1.688

Totaal baten (8)

865

1.283

1.238

1.183

Saldo

-625

-170

-483

-505

Totaal deelprogramma 2A

-82

-183

-129

-2