Overhead

Overhead

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

0-4ALG_  Overhead - algemeen

Totaal lasten (4)

5.392

5.090

6.081

5.986

Totaal baten (8)

32

-

-

41

Saldo

-5.360

-5.090

-6.081

-5.945

0-4COM_  Overhead - communicatie

Totaal lasten (4)

65

56

56

58

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-65

-56

-56

-58

0-4FAC_  Overhead - facilitair

Totaal lasten (4)

1.689

1.953

1.809

1.771

Totaal baten (8)

192

191

191

214

Saldo

-1.497

-1.762

-1.619

-1.557

0-4FIN_  Overhead - financiën

Totaal lasten (4)

6

8

8

6

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-6

-8

-8

-5

0-4ICT_  Overhead - ict

Totaal lasten (4)

1.757

1.870

2.031

1.932

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-1.757

-1.870

-2.031

-1.932

0-4JUR_  Overhead - juridisch

Totaal lasten (4)

42

37

57

113

Totaal baten (8)

-

-

-

2

Saldo

-42

-37

-57

-111

0-4PO_  Overhead - p&o

Totaal lasten (4)

938

951

927

833

Totaal baten (8)

152

52

52

141

Saldo

-786

-899

-875

-692

Totaal Overhead

-9.512

-9.723

-10.728

-10.301