Immateriële vaste activa

De gemeente Bronckhorst heeft geen investeringen die onder immateriële vaste activa vallen.