iconOnderhoud materieel 

Voertuigen, machines en gereedschap zijn nodig voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Voor het vervangen van dit materieel vormen de afschrijvingstermijnen in de 'Financiële verordening Bronckhorst 2017' de basis.

Stand van zaken onderhoud

Het onderhoud aan het materieel voerden wij volgens de planning uit, zodat het materieel in een goede staat bleef. Voertuigen of machines blijven als dat technisch mogelijk is, langer in gebruik dan de vervangingsplanning aangeeft.

Relevante ontwikkelingen

We doen succesvolle aanbestedingen voor verschillende voertuigen

We rondden een aantal aanbestedingen succesvol af. We gaven opdracht voor het vervangen van zes voertuigen. We rondden ook de aanbesteding af voor de snippercombinatie. We vervingen een machine voor het knippen van hagen, een wegschaaf voor onderhoud zandwegen en elektrische gereedschap voor plantsoen en milieu. We schaften een getrokken strooier aan voor de gladheidsbestrijding.

Financiën

Het onderhoud en de vervangingen deden we binnen de budgetten.