1A Vitale inwoners en samenleving

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

6-1_  Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal lasten (4)

1.644

1.980

2.219

1.865

Totaal baten (8)

80

-

42

42

Saldo

-1.564

-1.980

-2.177

-1.822

7-1_  Volksgezondheid

Totaal lasten (4)

1.101

1.204

1.198

1.159

Totaal baten (8)

-

-

-

20

Saldo

-1.101

-1.204

-1.198

-1.139

Totaal deelprogramma 1A

-2.665

-3.184

-3.375

-2.961