iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in ons financieringsbeleid. Met als belangrijkste aandachtspunten:ontwikkelingen in 2021, het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de financieringbehoefte, de rentelasten en de verdeling van deze lasten.