2B Aantrekkelijke leefomgeving

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

0-3_  Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal lasten (4)

449

421

399

481

Totaal baten (8)

329

119

119

211

Saldo

-120

-301

-280

-270

1-1_  Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten (4)

2.673

2.682

2.478

2.500

Totaal baten (8)

-

-

-

6

Saldo

-2.673

-2.682

-2.478

-2.494

1-2_  Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten (4)

1.241

614

738

649

Totaal baten (8)

64

-

-

108

Saldo

-1.177

-614

-738

-540

2-1_  Verkeer en vervoer

Totaal lasten (4)

4.420

5.181

5.351

5.314

Totaal baten (8)

242

141

142

259

Saldo

-4.178

-5.040

-5.209

-5.055

2-2_  Parkeren

Totaal lasten (4)

23

31

28

28

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-23

-31

-28

-28

2-5_  Openbaar vervoer

Totaal lasten (4)

31

28

28

28

Totaal baten (8)

-

1

-

-

Saldo

-31

-27

-28

-28

4-1_  Openbaar basisonderwijs

Totaal lasten (4)

41

44

1

-

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-41

-44

-1

-

4-2_  Onderwijshuisvesting

Totaal lasten (4)

1.450

1.400

1.547

1.458

Totaal baten (8)

23

36

36

33

Saldo

-1.428

-1.363

-1.510

-1.426

4-3_  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal lasten (4)

1.526

1.583

1.525

1.440

Totaal baten (8)

196

168

143

115

Saldo

-1.330

-1.416

-1.382

-1.326

5-1_  Sportbeleid en activering

Totaal lasten (4)

338

626

1.074

1.364

Totaal baten (8)

125

-

-

278

Saldo

-213

-626

-1.074

-1.086

5-2_  Sportaccommodaties

Totaal lasten (4)

1.133

1.100

1.183

1.260

Totaal baten (8)

369

304

373

432

Saldo

-765

-795

-810

-828

5-3_  Cultuur-presentatie, productie, particip

Totaal lasten (4)

294

199

209

207

Totaal baten (8)

39

-

-

2

Saldo

-255

-199

-209

-205

5-4_  Musea

Totaal lasten (4)

19

19

18

18

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-19

-19

-18

-18

5-5_  Cultureel erfgoed

Totaal lasten (4)

435

419

462

479

Totaal baten (8)

64

-

47

37

Saldo

-371

-419

-416

-442

5-6_  Media

Totaal lasten (4)

892

722

721

763

Totaal baten (8)

90

90

72

42

Saldo

-802

-632

-649

-720

5-7_  Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Totaal lasten (4)

3.046

3.091

3.668

3.315

Totaal baten (8)

132

137

137

237

Saldo

-2.914

-2.954

-3.531

-3.078

7-2_  Riolering

Totaal lasten (4)

3.596

3.735

3.836

3.889

Totaal baten (8)

4.604

4.740

4.740

4.791

Saldo

1.009

1.005

904

902

7-5_  Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten (4)

527

533

489

455

Totaal baten (8)

492

539

544

549

Saldo

-34

6

55

94

8-1_  Ruimtelijke ordening

Totaal lasten (4)

1.955

2.137

2.248

1.920

Totaal baten (8)

155

152

277

201

Saldo

-1.801

-1.985

-1.971

-1.719

Totaal deelprogramma 2B

-17.165

-18.136

-19.373

-18.265