iconAlgemeen

Onze doelen voor dit programma

 • We willen jeugdigen weerbaar en gezond op laten groeien en zorg zoveel mogelijk voor zijn.
 • We investeren in preventie en vroegsignalering, zodat inwoners nu en in de toekomst vitaal oud kunnen worden.
 • Bronckhorst moet voor iedere inwoner een plek zijn waar hij/zij zich thuisvoelt, waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid.
 • Iedereen heeft een stevige basis nodig om mee te kunnen doen naar vermogen.
 • Versterken van de leefbaarheid en samenredzaamheid van de samenleving als geheel.
 • Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen.
 • Een veilige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
 • Gezond en innovatief ondernemersklimaat, bevorderen van werkgelegenheid, productiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • De centra van de vier grotere kernen Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen zijn aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig.
 • In 2030 is Bronckhorst energieneutraal en klimaatbestendig en is er sprake van een circulaire economie.
 • Samenwerking en verbinding voor een actieve samenleving (dienstbare overheid).