iconInleiding

Onze belangrijkste inkomstenbron is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze krijgen we van het Rijk. Daarnaast zijn de lokale heffingen (belastingen, leges en rechten) een belangrijke inkomstenbron voor ons. Met lokale heffingen kunnen we gemeentelijke taken zelf betalen. De lokale heffingen worden vooral door de inwoners betaald.