iconOnderhoud afvalvoorzieningen

We werken volgens het 'Grondstoffenplan 2021-2025'. Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern gemeentelijke ondergrondse verzamelcontainers.

Stand van zaken onderhoud

We vervingen de ondergrondse containers volgens de vervangingsplanning. De kapitaallasten daarvan dekten wij uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

We investeren in schone milieuparkjes

Om verwaaien van zwerfafval te voorkomen, plaatsten wij hagen bij de milieuparkjes in onder andere Vorden, Hengelo en Zelhem. In overleg met de omwonenden richtten wij het milieuparkje aan de Kastanjelaan in Hengelo opnieuw in.
Volgens de vervangingsplanning vervingen we drie restafvalcontainers, één textielcontainer, zes glasbakken en drie PMD perscontainers.

Financiën

We voerden de werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit.