iconOnderhoud begraafplaatsen

Sinds 2007 vormt het 'Beheerplan begraafplaatsen Gemeente Bronckhorst' het kader voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

Stand van zaken onderhoud

We onderhielden het groen op de vijf begraafplaatsen op niveau B. De onkruidbeheersing vond plaats op niveau A. Voor het onderhoud zetten wij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in. Voor zowel begravingen als asbestemmingen was voldoende capaciteit.

Relevante ontwikkelingen

We zorgen dat bij verschillende begraafplaatsen meer natuur en biodiversiteit komt

We plaatsten een bijenhotel op de begraafplaats in Vorden en we realiseerden een natuurlijke verbinding tussen de begraafplaats en de naastliggende natuurbegraafplaats. Ook vervingen we het dak van de grafkelder van het Kasteel Vorden. Daarmee droegen we bij aan het behoud van de cultuurhistorische waarde van deze begraafplaats.
Op het nieuwe deel van de begraafplaats Steenderen is de halfverharding van schelpen van het hoofdpad vervangen door Padvast. De coniferenhaag rond de oorlogsgraven op de begraafplaats Steenderen vervingen wij door een taxushaag. Door het planten van een taxushaag richtten wij op de begraafplaats Hengelo een nieuw deel in om te begraven.

Financiën

We voerden het onderhoud binnen de beschikbare budgetten uit.