iconOnze lopende grondexploitaties

In Bronckhorst hebben we nog drie lopende grondexploitaties. Voor de rest kennen wij alleen gebiedsprocessen. We beschrijven onze lopende gebiedsprocessen (herinrichting van leefgebieden) in deelprogramma 3A Economie (2.1.3).

Resultaten

We vernieuwen ons omgevingsbeleid

Vanaf eind 2021 werken we aan een herziening van ons grondbeleid. We startten met een herziening van het uitgiftebeleid van grond en vastgoed. De nota "Fonds kwaliteit leefomgeving (eerder bekend als fonds Bovenwijkse voorzieningen) met bijbehorende projectenlijst is in concept gereed. Alle stukken worden in 2022 voorgelegd ter besluitvorming.

We blazen bedrijventerreinen nieuw leven in

We begonnen november 2021 met de revitalisering van het Industriepark Zelhem. De voorbereidingen voor de eerste fase zijn in 2021 afgerond. Het project loopt tot en met 2024. We bereidden de wijziging van het bestemmingsplan voor. De provincie besloot positief over de subsidieaanvraag. Een onderzoek naar afwaardering van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen voerden we niet uit vanwege corona.

We komen tot kavelruil

We voerden de 'Bronckhorster kavelruil' uit (verbeteren landbouwkundige verkaveling). Na keukentafelgesprekken met meer dan 120 grondeigenaren passeerden tot nu toe acht ruilaktes. In deze ruilaktes zijn meerdere grondeigenaren opgenomen. In totaal ruilden we tot eind 2021 188,50 hectare. 60 hectare ruilgrond van de provincie werd via de kavelruil toebedeeld aan nieuwe eigenaren. Wij brachten ruim zes hectare in de kavelruil. De boekwinst van deze gronden gebruiken we voor het ontwikkelen en versterken van landschap op gewenste locaties in Bronckhorst. We ronden dit project af in 2022.

We werken met drie actieve grondexploitaties

Er zijn drie actieve grondexploitaties, die we hieronder toelichten:

 • Op bedrijventerrein Vinkenkamp in Zelhem zijn eind 2021 nog vier kavels (circa 5.540 m2) beschikbaar. Voor al deze kavels sloten we koopovereenkomsten, met levering in 2022 en 2023. Vinkenkamp heeft geen kavels meer beschikbaar. De verwachting is dat we in 2023 dit complex afsluiten.
 • Bij Winkelskamp-Oost in Hengelo verkochten we de laatste kavel in 2021. Hiermee is deze grondexploitatie beëindigd.
 • Eind 2021 startten we met het Industriepark Zelhem als grondexploitatie.
 • Op de vijf locaties voor jongerenhuisvesting (CPO) zijn in totaal 45 kavels gerealiseerd. Het gaat in totaal om 7.543 m2. We verkochten 38 kavels, waarvan 12 in 2021. De laatste zeven kavels in Steenderen verkopen we in 2022. Door juridische procedures konden we voor het CPO in Steenderen de gronden nog niet verkopen.
 • We startten een extra CPO in Hummelo op de hoek van de Beatrixlaan en de Groeneweg. Deze zien we niet als grondexploitatie, omdat we geen grondwerkzaamheden verzorgen.

Overige resultaten

 • De onderhandelingen over de benodigde gronden voor het project VO Vorden lopen nog.
 • We startten in 2021 met procedures voor het afstoten van zeven vrijgekomen maatschappelijk vastgoedobjecten. We zorgen ervoor dat deze gebouwen of percelen opnieuw gebruikt worden. De financiële afwikkeling vindt in 2022 plaats. De verkoop van de Mammoet rondden we af, de verkoopovereenkomst is getekend.
 • Twee ontwikkelaars startten in Hoog-Keppel hun plannen voor woningbouw op de locaties van de voormalige gemeentewerf en de dorpsschool. Beide ontwikkelaars startten met buurtparticipatie, het verder concretiseren van de ontwerpen en de onderzoeken voor de ruimtelijke procedures. 
 • We stimuleren en realiseren de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Daarvoor bereidden we de programmalijnen binnen het Omgevingsprogramma Werklocaties voor. We zijn bezig met 21 projecten. Hieronder noemen wij er een aantal:
  - We kochten Station Vorden aan om deze op korte termijn door te verkopen.
  - We onderzochten hoe wij een blijvende invulling kunnen geven aan het kunstgemaal Bronckhorst.
  - We bereidden de verkoop voor van zes verschillende locaties voor woondoeleinden.