iconInleiding

De klimaatbegroting is een instrument in ontwikkeling. Het brengt in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. Enkele gemeenten hebben ervaring met een dergelijke kwantitatieve sturingsmethodiek voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Op dit moment zijn nog niet alle noodzakelijke cijfers beschikbaar en met name de cijfers over de gerealiseerde reductie niet. Door de coronacrisis konden we hier minder tijd en aandacht aan besteden.