1B Toegang en individuele voorzieningen

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

6-2_  Wijkteams

Totaal lasten (4)

1.260

1.449

1.445

1.251

Totaal baten (8)

4

5

5

15

Saldo

-1.256

-1.444

-1.440

-1.237

6-3_  Inkomensregelingen

Totaal lasten (4)

11.309

6.604

9.458

7.016

Totaal baten (8)

10.217

5.406

7.582

6.270

Saldo

-1.092

-1.198

-1.877

-746

6-4_  Begeleide participatie

Totaal lasten (4)

4.889

4.913

5.031

4.800

Totaal baten (8)

564

850

572

671

Saldo

-4.325

-4.063

-4.459

-4.129

6-5_  Arbeidsparticipatie

Totaal lasten (4)

1.176

967

1.495

1.425

Totaal baten (8)

43

33

40

60

Saldo

-1.132

-934

-1.455

-1.365

6-6_  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal lasten (4)

1.026

1.363

1.109

1.076

Totaal baten (8)

53

11

19

65

Saldo

-973

-1.352

-1.090

-1.012

6-71_  Maatwerk dienstverlening 18+

Totaal lasten (4)

8.901

7.776

8.821

8.758

Totaal baten (8)

478

483

429

456

Saldo

-8.422

-7.293

-8.392

-8.302

6-72_  Maatwerk dienstverlening 18-

Totaal lasten (4)

9.200

7.667

10.027

11.512

Totaal baten (8)

8

-

-

-

Saldo

-9.192

-7.667

-10.027

-11.512

6-81_  Geëscaleerde zorg 18+

Totaal lasten (4)

53

118

532

143

Totaal baten (8)

983

-

1.061

1.061

Saldo

930

-118

529

918

6-82_  Geëscaleerde zorg 18-

Totaal lasten (4)

1.132

1.010

1.070

988

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-1.132

-1.010

-1.070

-988

Totaal deelprogramma 1B

-26.595

-25.079

-29.279

-28.374