iconKengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Stand voorziening 31-12-2021

Besteed jaarbudget

Gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.721

528

643

n.v.t

Wegen

n.v.t.

5.314

n.v.t

n.v.t

Speelplaatsen

n.v.t.

22

n.v.t

n.v.t

Openbaar groen

n.v.t.

3.315

n.v.t

n.v.t

Bomen

Riolering

1.393

3.842

1.384

n.v.t

Afval

-

2.914

n.v.t

n.v.t

Begraafplaatsen

n.v.t.

455

n.v.t

n.v.t

Materieel

n.v.t.

866

n.v.t

n.v.t

Totalen

4.114

17.255

2.026

-

-