4A Besturen

4A BESTUREN

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroot na wijz. 2021

Rekening 2021

0-1G_  Bestuur - griffie

Totaal lasten (4)

791

810

864

876

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-791

-810

-864

-875

0-1OV_  Bestuur - overig

Totaal lasten (4)

1.126

1.088

1.097

656

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-1.126

-1.088

-1.097

-656

0-2_  Burgerzaken

Totaal lasten (4)

1.187

1.273

1.430

1.427

Totaal baten (8)

391

396

431

470

Saldo

-796

-877

-999

-956

Totaal deelprogramma 4A

-2.713

-2.775

-2.960

-2.488