iconInleiding

Een goede bedrijfsvoering is belangrijk. Zowel voor onze eigen organisatie als voor onze dienstverlening. We deden door de coronacrisis ervaringen op in digitaal werken en andere werkplekken dan het kantoor. We zetten deze koers door en blijven investeren in het digitaal samenwerken. Daarnaast houden we aandacht voor de fysieke ontmoetingen en het contact met onze inwoners en medewerkers. De informatiebeveiliging en privacy blijft een belangrijk aandachtspunt. Wat we hiervoor doen beschrijven we in deze paragraaf.